مراسم افتتاحیه بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق


مشاهده مراسم مراسم افتتاحیه بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سال 1397- پارت اول