وبینار علمی سندروم حاد و مزمن کرونری


وبینار علمی  The latest updates on managing patients with”  Coronary Artery Disease” روز پنج شنبه 1399/3/8 از ساعت 16 لغایت 17 ، با همکاری شرکت مرک برگزار می گردد .

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:


*** https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/jwwjwdjk