وبینار علمی اصول نوین فشار خون شریانی و آخرین دستورالعمل ها


 وبینار علمی با عنوان : 

Essential Updates on Hypertension from Guideline to Office 

  • -Definition of Hypertension and Case Presentation
  • -How to Diagnose Hypertension - Current criteria ,Tips and Tricks
  • -When to Start Antihypertensive Treatment-How Low to Go

روز پنج شنبه 1399/4/5  از ساعت 14 لغایت 15:30 ،با همکاری شرکت اکتوور برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید: 

 

https://webinar.actoverco.com/ch/updates-on-hypertension