وبینار علمی نقش بتا بلاکرها در بیماری عروق کرونر


 وبینار علمی با عنوان : 

Role of Beta blockers in Management of Coronary Artery

روز پنج شنبه 1399/4/19  از ساعت 16 لغایت 17:30 ،با همکاری شرکت مرک برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید: 

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/ttsrfaes