فیلم وبینار علمی اصول نوین فشارخون شریانی و آخرین دستورالعمل ها- پارت اول


مشاهده فیلم وبینار علمی اصول نوین فشارخون شریانی و آخرین دستورالعمل ها- پارت اول

Essential Updates on Hypertension from Guideline to Office

-Definition of Hypertension and Case Presentation
-How to Diagnose Hypertension - Current criteria ,Tips and Tricks
-When to Start Antihypertensive Treatment-How Low to Go


که در روز پنج شنبه 1399/4/5  از ساعت 14لغایت 15:30 ،که با اسپانسری شرکت اکتوور برگزار گردید .

پارت اول : سخنرانی دكتر مسعود قاسمی (متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال، آنژیوپلاستی) رئیس انجمن آترواسكلروزايران.