فیلم وبینار علمی نقش بتا بلاکرها در بیماری عروق کرونر-پارت دوم


مشاهده فیلم وبینار علمی نقش بتا بلاکرها در بیماری عروق کرونر- پارت دوم

Role of beta blockers in management of coronary artery disease.


که در روز پنج شنبه 1399/4/19 از ساعت 16لغایت 17:30 ،که با اسپانسری شرکت مرک برگزار گردید.

پارت دوم: دكتر جواد کجوری(متخصص قلب وعروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی ،مدیرگروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز ).