وبینار علمی آخرین دستاوردهای درمانی از فشارخون تا نارسایی قلب


 وبینار علمی با عنوان : 

 From Hypertension to Heart Failure, Contemporary Updates

روز پنج شنبه 1399/5/23  از ساعت 14 لغایت 16:00 ،با اسپانسری شرکت کوشان فارمد برگزار می گردد.

 

https://www.skyroom.online/ch/koushanpharmed/syno

داری امتیاز باز آموزی

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی