وبینار علمی Heart & Stroke


 وبینار علمی با عنوان : 

Heart & Stroke

روز پنج شنبه 1399/6/13  از ساعت 16 لغایت 17:30 ،با اسپانسری شرکت آرنا حیات دانش برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://www.skyroom.online/ch/arenalifescience/arenalifescience1

***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 156748

 

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی