وبینار علمی گستره داروهای نسل جدید ضد انعقاد (NOACs) از سندرم کرونری تا اختلالات ریتم قلب


 وبینار علمی با عنوان : 

NOACs from coronary syndromes to cardiac arrhythmias

روز پنج شنبه 1399/7/10  از ساعت 15 لغایت 17:00 ،با اسپانسری شرکت سیناژن برگزار می گردد .

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://www.skyroom.online/ch/orchidit/orchidpharmed-xabano

***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 157458

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی