فیلم وبینار علمی From Hypertension to Heart Failure, Contemporary Updates


مشاهده فیلم وبینار علمی با عنوان : 

 From Hypertension to Heart Failure, Contemporary Updates 

که در روز پنج شنبه 1399/5/23  از ساعت 14 لغایت 16:00 ،با اسپانسری شرکت کوشان فارمد برگزار گردید.

سخنرانان :

-جناب آقاي دكتر مسعود قاسمي (متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال، آنژیوپلاستی)، رئیس انجمن آترواسكلروزايران.

-جناب آقاي دكتر مهدی پیشگاهی (متخصص قلب وعروق)

-جناب آقای دکتر میثم خوشاوی ( متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند)