وبینار پیشرفت های اخیر و آخرین دست آوردها در حوزه داروهای ضد پلاکتی


 وبینار علمی با عنوان : 

New Data and Recent Advances in Antiplatelet Agents

روز پنج شنبه 1399/8/8 از ساعت 14 لغایت 16:00 ،با اسپانسری شرکت اسوه برگزار می گردد .

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

http://www.rooydadonline.com/ndaa

 

***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 158494

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی