وبینار نقش داروهای مسدود کننده گیرنده آنژیوتانسین در درمان فشار خون شریانی


 وبینار علمی با عنوان : 

Role of ARBs in hypertension management

روز پنج شنبه 1399/8/22 از ساعت 14 لغایت 16:00 ،با اسپانسری شرکت نوارتیس (شفایاب) برگزار می گردد .

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

http://meeting.shafayab.com/novartis_hypertension/


***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 159011

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی