وبینار علمی مقایسه درمان های دارویی با روش های تهاجمی در بیماری ایسکمی قلب


 وبینار علمی با عنوان : 

Medical Treatment of Ischemic Heart Disease Focusing on Beta-blockers and Ethylene Nitrates

روز پنج شنبه 1399/10/4 از ساعت 16 لغایت 18:00 ،با اسپانسری شرکت مرک برگزار می گردد .

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/wtytjwhp


***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 160382

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی