فیلم وبینار علمی مقایسه درمان های دارویی با روش های تهاجمی در بیماری ایسکمی قلب


فیلم وبینار علمی با عنوان : 

Medical Treatment of Ischemic Heart Disease Focusing on Beta-blockers and Ethylene Nitrates

روز پنج شنبه 1399/10/4 از ساعت 16 لغایت 18:00 ،که با اسپانسری شرکت مرک برگزار گردید .

سخنرانان:

-جناب آقاي دكتر مسعود قاسمی (متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال، آنژیوپلاستی)، رئیس انجمن آترواسكلروزايران.

-جناب آقاي دكتر مهدی پیشگاهی (متخصص قلب وعروق ،فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی )

-سرکار خانم دکتر مریم مهرپویا (متخصص قلب وعروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی )