فیلم وبینار علمی با عنوان Ticagrelor as a Potent Antiplatelet Agent


 مشاهده فیلم وبینار علمی با عنوان : 

Ticagrelor as a Potent Antiplatelet Agent

-Updates of Post-PCI Antiplatelet Therapy
-Practical Concerns of Prescribing Potent Antiplatelet Agents

که در روز پنج شنبه 1399/9/20 از ساعت 14 لغایت 16:00 ،با اسپانسری شرکت عبیدی برگزار گردید .

سخنرانان : 

-جناب آقای دكتر مسعود قاسمی (متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال، آنژیوپلاستی)، رئیس انجمن آترواسكلروزايران. 

-سرکار خانم دکتر مریم مهرپویا (متخصص قلب وعروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

-جناب آقای دكتر هاشم سزاوار (متخصص قلب وعروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی،آنژیوپلاستی)