وبینار علمی نقش متخصصین قلب و عروق و غدد در دیابت نوع 2


 وبینار علمی با عنوان : 

CEO Masterclasses I

Cardiologist & Endocrinologist Overcoming Type 2 Diabetes

روز پنج شنبه 1399/11/30 از ساعت 14 لغایت 16:15 ،با اسپانسری شرکت نوونوردیسک برگزار می گردد .

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

http://rooydadonline.com/ceo18feb


***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 162575

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی