وبینارعلمی روش های بهینه و متناسب در استفاده از داروهای ضد پلاکتی P2Y122


 وبینار علمی با عنوان : 

Optimizing P2Y12 inhibitor therapy in different types of patients: what happens in practice

روز پنج شنبه 1399/12/14  از ساعت 14 لغایت 16:00 ،با اسپانسری شرکت کیمیا آرا برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://lahzenegar.com/play/viFxF

***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 163324

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی