وبینار علمی Heart and Antiplatelets


 وبینار علمی با عنوان : 

Heart and Antiplatelets

روز پنج شنبه 1400/4/3  از ساعت 14 لغایت 16:00 ، با اسپانسری شرکت سانوفی برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://lahzenegar.com/IRSA2021/live


***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 166085

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی