وبینار علمی New Generation of ARBs


 وبینار علمی با عنوان : 

New Generation of ARBs

روز پنج شنبه 1400/4/17  از ساعت 13 لغایت 15:00 ، با اسپانسری شرکت ابوت برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://www.skyroom.online/ch/behestan/abbott4


***دارای امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 167005

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی