وبینار علمی The effect of combination drugs on blood pressure


 وبینار علمی با عنوان :

 The Effect of Combination Drugs on Blood Pressure

روز پنج شنبه 1400/8/6 از ساعت 14 لغایت 16،با اسپانسری شرکت البرز دارو برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://blog.lahzenegar.com/alborz-darou

***دارای امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی :171375

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی