وبینار علمی Blood Pressure Guidelines


 وبینار علمی با عنوان :

 Blood Pressure Guidelines

روز پنج شنبه 1400/10/9 از ساعت 14 لغایت 16،با اسپانسری شرکت البرز دارو برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://lahzenegar.com/AlborzDarou/live

***دارای امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی :174456

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی