ایمنی سماگلوتید

مشخصات ایمنی سماگلوتید عموماً با مشخصات ایمنی کلاس آگونیست‌‌های گیرنده GLP-1 (RA) سازگار بود،...
ادامه مطلب »

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

جستجو

+