فیلم وبینار علمی نقش بتا بلاکرها در بیماری عروق کرونر-پارت اول


مشاهده فیلم وبینار علمی نقش بتا بلاکرها در بیماری عروق کرونر- پارت اول

Role of beta blockers in management of coronary artery disease.


که در روز پنج شنبه 1399/4/19 از ساعت 16لغایت 17:30 ،با اسپانسری شرکت مرک برگزار گردید.

پارت اول : سخنرانی دكتر مسعود قاسمی (متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال، آنژیوپلاستی) رئیس انجمن آترواسكلروزايران.