تقدیر از پیشکسوتان بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق -1397

مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت عرصه قلب و عروق در افتتاحیه بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سال 1397-پیشکسوت پرستاری و فارغ التحصیل از دانشکده علوم پرستاری و مامایی تهران ، افسر رضایی پور -Afsar Rezaeipour

ادامه مطلب »

تقدیر از پیشکسوتان بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق -1397

مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت عرصه قلب و عروق در افتتاحیه بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سال 1397-متخصص قلب و عروق و بنیانگذار آنژیوپلاستی و والواپلاستی در اصفهان ، دکتر مسعود پورمقدس -Dr.Masoud Pourmoqaddas .

ادامه مطلب »

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

جستجو

+