تقدیر از پیشکسوتان بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق -1398

مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت عرصه قلب و عروق در افتتاحیه بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سال 1398- متخصص بیماری های عفونی ، دکتر مینو محرز -Dr.Minou Mohraz .

ادامه مطلب »

تقدیر از پیشکسوتان بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق -1398

مشاهده مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت عرصه قلب و عروق در افتتاحیه بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سال 1398- متخصص داخلی ،فوق تخصص بیماری های ریه ، دکتر کاظم آملی -Dr.Kazem Amoli .

ادامه مطلب »

تقدیر از پیشکسوتان بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق -1398

مشاهده مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت عرصه قلب و عروق در افتتاحیه بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سال 1398-متخصص قلب و عروق ، فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی ، دکتر محمود هاشمیان -Dr.Mahmoud Hashemiyan .

ادامه مطلب »

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

جستجو

+