درباره انجمن آترواسکلروز ایران

انجمن آترواسکلروز ایران با همت جمعی از متخصصین قلب و عروق و با حمایت علمی و معنوی شادروان دکتر سید حمید میرخانی در سال 1382 تاسیس گردید.

پروانه فعالیت این  انجمن  علمی در تاریخ 1381/10/16 توسط کمسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی صادر گردید.و پس از طی مراحل قانونی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اگهی تاسیس موسسه  انجمن آترواسکلروز ایران در تاریخ 1382/11/15 به ثبت گردید. 

این انجمن با هدف ارتقای علمی و کمک در امر پژوهش و آموزش در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های قلبی و عروقی در کشور تا کنون به کار خود ادامه داده است. امید می رود با همکاری همه پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان و متخصصینی که به نوعی با این دسته از بیماریها در ارتباط هستند بتوانیم در جهت ارتقاء سلامت جامعه بکوشیم .

                                                                                               

 

اهداف انجمن آترواسکلروزایران  :

  •   ايجاد ارتباط علمی، فنی، تحقيقاتی، آموزشی و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير کارشناسانی که به نحوی با شاخه های قلب و عروق سرو کار دارند.
  •   همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و  برنامه ريزی امور آموزشی و پژوهشی
  •   ارزيابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه پيشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
  •   ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی.
  •   ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت های علمی ، پژوهشی و آموزشی.
  •   تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی ، آموزشی و برگزاری سمينارها و کنگره های بازآموزی ، آموزشی و پژوهشی.


فعالیت های انجمن آترواسکلروز ایران :

برگزاری سمپوزیوم های علمی توسط انجمن آترواسکلروزایران

برگزاری سالیانه کنگره های  سراسری تازه های قلب و عروق

دارای وبسایت علمی _آموزشی قلب و عروق به آدرس www.iranathero.ir

آخربن اخبار علمی _ اموزشی دنیای قلب و عروق

جدیدترین ویدیوهای علمی _آموزشی حوزه قلب و عروق و پزشکی مرتبط با آموزش متخصصین و آموزش بیمارانجمن آترواسکلروز ایران

دکتر مسعود قاسمی

دکتر مسعود قاسمی

رئیس انجمن(رئیس هیئت مدیره)

دکتر مسعود اسلامی

دکتر مسعود اسلامی

دبیر انجمن(عضوهیئت علمی)

مژده مزیدی

مژده مزیدی

مدیردپارتمان تحقیقات و پژوهش(مدیرداخلی)

جستجو

+