طولانی شدن فاصله QTc در مصرف کنندگان متادون و رابطه ی آن با تغییرات هورمونی

۴۰ بيمار كه حداقل به مدت۶ ماه متادون مصرف كرده بودند و ۴۰ فرد سالم به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند. از تمام افراد تحت مطالعه، بررسي هورموني شامل T3 و T4 Free و TSH و LH و FSH و تستوسترون و استرادیول و الكتركاردیوگرام به عمل آمد...
ادامه مطلب »

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

جستجو

+