هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق


هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

تاریخ :  23 الی 26 شهریور ماه 1395

مکان : مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

دارای امتیاز باز آموزی

جهت اطلاعات بیشتر به سامانه آموزش مداوم مراجعه فرمایید :

سامانه آموزش مداوم