سمینار قلب و عروق


برگزاری سمینار قلب و عروق

تاریخ : 28 لغایت 30 آبان ماه 97

مکان : سالن بوستان ، بیمارستان امام خمینی