بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق


بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

تاریخ :  20 الی 23 شهریور ماه 1397

مکان : مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

دارای امتیاز باز آموزی

جهت اطلاعات بیشتر به سامانه آموزش مداوم مراجعه فرمایید :

سامانه آموزش مداوم