گرامیداشت روز پزشک


امسال روز پزشک روز متفاوتی است، در حالی به استقبال این روز میرویم که در سوگ بسیاری از مدافعان سلامت نشسته ایم. کادر درمان نشان دادند آنجا که لازم است با جان خود می آیند. به احترام تمام جان باختگان کادر درمان، ایستاده تعظیم میکنیم .

انجمن آترو اسکلروز ایران فرصت را مغتنم دانسته و یکم سهریور، روز پزشک و روز بزرگداشت ابوعلی سینا را گرامی میدارد و برای تمامی عزیزان به ویژه کادردرمانی پزشکان ، پرستاران و پرسنل درمانگاه ها و بیمارستان ها که در شرایط بحران کرونا مشغول به فعالیت و فداکاری می باشند ضمن ادای احترام صمیمانه از درگاه خداوند، برای این عزیزان، سلامت، سعادت و توفیق روزافزون خواستاریم.

روز پزشک مبارک

انجمن آترو اسکلروز ایران