افزایش ظرفیت ثبت نام مشمولین وبینارها جهت دریافت امتیاز بازآموزی


روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران به اطلاع کلیه پزشکان و علاقمندان میرساند،  پیرو بخش نامه اداره کل اموزش مداوم کشور ، با توجه به ادامه بحران کرونا در کشور و تداوم توقف برنامه های حضوری اموزش مداوم کشور به اطلاع می رساند از تاریخ یک شهریور ماه 1400 به مدت 6 ماه ظرفیت ثبت نام مشمولین وبینارهای اموزش مداوم موضوع  دستور العمل نحوه تخصیص امتیاز به کنفرانس و سمپوزیوم اموزش مداوم مجازی از 150 نفر به 250 نفر افزایش یافته است و تمدید این مجوز منوط به بررسی شرایط پاندمی کرونا در زمان خود و تصمیم اداره کل اموزش مداوم جامع پزشکی خواهد بود .