وبینار علمی نقش متفورمین در درمان دیابت نوع دو از دیدگاه متخصصین قلب و عروق


 وبینار علمی با عنوان :

The Role of Metformin in Management of Type 2 Diabetes from Cardiovascular point of view

روز پنج شنبه 1400/6/18 از ساعت 14 لغایت 16،با اسپانسری شرکت مرک برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://b2n.ir/p39114

 

***دارای امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی :169054

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی