نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق


نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

تاریخ :  21 الی 24 شهریور ماه 1396

مکان : مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

دارای 20 امتیاز باز آموزی

جهت اطلاعات بیشتر به سامانه آموزش مداوم مراجعه فرمایید :

سامانه آموزش مداوم