وبینار رویکرد تشخیصی و درمانی صحیح و همه جانبه بیماران مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی


 وبینار علمی با عنوان : 

Cardiovascular Diseases Prevention; Risk Factors Management (Lipid & Hypertension)

 

روز پنج شنبه 1399/6/27  از ساعت 14 لغایت 16:00 ،با اسپانسری شرکت عبیدی برگزار می گردد.

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://lahzenegar.com/play/QNm0K

***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 157079

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی